XNA for C#
DirectX 9 for C#
DirectX 9 for C++
DirectX 9 for VB
Forum
   
My XNA Book
      
       Go to section on this site

DalÜÝ informace


PoslednÝ prÝspevky na fˇru

 Account settings
  Posted by: Anonymous
  When: 07/05/2014 at 09:48:39

 forced subtitle
  Posted by: Applefly
  When: 07/05/2014 at 06:00:48

 convert DVD into PMS
  Posted by: Applefly
  When: 07/05/2014 at 05:55:25

 DVD to Digital Copy easily
  Posted by: VIKIVannessa
  When: 05/05/2014 at 06:52:29

 DVD on Xbox 360/Xbox One Console
  Posted by: VIKIVannessa
  When: 05/05/2014 at 06:51:47

 Extract .Srt Subtitles
  Posted by: Applefly
  When: 04/05/2014 at 03:54:38

 Encode Movie collection
  Posted by: Applefly
  When: 04/05/2014 at 03:52:41

 Convert DVD to WMV
  Posted by: Applefly
  When: 29/04/2014 at 05:53:50

 rip DVDs into digital files
  Posted by: Applefly
  When: 29/04/2014 at 05:51:20

 iTunes movies/music to Kindle Fire
  Posted by: ciciyu80
  When: 29/04/2014 at 05:10:20


Ads

XNA tutoriál pro C# přehled - Série 1

Tato část stránky vám ukáže, jak je jednoduché vytvořit a spustit program v XNA. Tento tutoriál je zaměřen na lidi, kteří ještě nemají hotov žádný 3D projekt a rádi by viděli několik výsledků v co nejkratším čase. Na konci zjistíte, že XNA je ideální vývojové prostředí. Kód využívající C# jako programovací jazyk vypadá podobně jako Java, takže kdokoliv, kdo už má nějaké představy o Javě, bude schopen začít i s C# správně. Dokonce je tento tutoriál psán takovým způsobem, aby každý kdo má nějaké zkušenosti s programováním byl schopen porozumět a dokončit vše správně. Zde je několik obrázků poslední části Série 1:Toto je první série XNA tutoriálu, která vám dá hlavní instrukce k XNA. Je rozdělena do několika částí, které můžete najít napsány níže. V každé části najdete základní charakteristiku probíraného problému:

 • Začátek nového projektu: Nastavení a používání Development Environment
 • Soubor Effect: efekty jsou potřeba k vykreslení materiálů na obrazovku
 • První trojúhelník: definování bodů, jejich zobrazení v XNA
 • World space: definování bodů v 3D prostoru, nastavení pozice kamery
 • Rotace a překládání: rotace a pohyb scénou
 • Ukazatelé: odstranění přebytečných vertexů ke snížení AGP/PCIX bandwidth
 • Základy terénu: přidání nadmořské výšky do programu
 • Terén ze souboru: vytvoření terénu z obrázku
 • Klávesnice: čtení vstupu z klávesnice
 • Vkládání bmp souborů: změna terénu z programu Malování
 • Přidání barev: přidání jednoduchých barev k terénu
 • Základy osvětlení: Osvěltení může být složité k plnému pochopení a proto se tomu věnujeme v jedné celé části
 • Osvětlení terénu: Vužíváme všechno co jsme se naučili v předchozích částí tutoriálu k práci s osvětlením terénu.  Google
   
  Webwww.riemers.net


  If you appreciate the amount of time I spend creating and updating
  these pages, feel free to donate -- any amount is welcome !  - Website design & XNA + DirectX code : Riemer Grootjans -
  ©2003 - 2011 Riemer Grootjans
 • Translations

  This site in English
  This site in Korean
  This site in Czech

  Microsoft MVP Award  2007 - 2011 MVP Award
  DirectX - XNA

  Contents

  Tutorißly
  XNA pou×ÝvajÝcÝ C#
  Series 1: Terrain
  ZaŔßtek projektu
  Soubor Effect
  VykreslenÝ prvnÝho troj˙helnÝku
  -- Expand all --


  Thank you!

  Podporte tuto strßnku
  jakßkoliv cßstka je vÝtanß!

  Zustante informovßni

  I don't have the time to keep a News section, so stay informed about the updates by clicking on this RSS file!